Viện dưỡng lão - Tâm lý người già và sự kháng cự chăm sóc

Một trong những thách thức khó khăn nhất bạn có thể gặp phải khi chăm sóc người cao tuổi là kháng lại chăm sóc. Làm thế nào để bạn giúp đỡ một người thân yêu những người không muốn hoặc chống lại sự giúp đỡ? Hiểu được tại sao có sự kháng cự sự chăm sóc thì có thể nắm bắt và có cách để chăm sóc cho người già.

Chăm sóc cho người già có thể là một thách thức - đặc biệt là nếu một người thân kháng lại sự chăm sóc. Hiểu những gì gây ra sự kháng cự của người thân của bạn và làm thế nào bạn có thể khuyến khích sự hợp tác. Viện dưỡng lão OriHome xin chia sẻ với bạn cách để tiếp cận và hiểu tâm lý người cao tuổi.

viện dưỡng lão mô hình chăm sóc an toàn và đảm bảo cho người cao tuổi
viện dưỡng lão mô hình chăm sóc an toàn và đảm bảo cho người cao tuổi

 Một trong những thách thức khó khăn nhất bạn có thể gặp phải khi chăm sóc người cao tuổi là kháng lại chăm sóc. Làm thế nào để bạn giúp đỡ một người thân yêu những người không muốn hoặc chống lại sự giúp đỡ? Hiểu được tại sao có sự kháng cự sự chăm sóc thì có thể nắm bắt và có cách để chăm sóc cho người già.

Nguyên nhân gây kháng lại sự chăm sóc?

 

Nếu người thân của bạn đang có nhu cầu chăm sóc, người đó có khả năng đối phó với sự mất mát - thiệt hại vật chất, mất tinh thần, mất độc lập. Chấp nhận chăm sóc có thể có nghĩa là từ bỏ sự riêng tư và điều chỉnh thói quen mới. Kết quả là, người thân yêu của bạn có thể cảm thấy sợ hãi và dễ bị tổn thương, tức giận mà người thân cần giúp đỡ hay có ý nghĩ tự ti về ý tưởng trở thành một gánh nặng cho gia đình và bạn bè.

Trong một số trường hợp, người thân của bạn có thể trở nên bướng bỉnh, có dấu hiệu sức khỏe tâm thần hoặc chỉ đơn giản nghĩ rằng đó là một ý nghĩ rằng mình thật yếu đuối để chấp nhận sự giúp đỡ. Người cao tuổi cũng có thể lo lắng về chi phí của một số loại dịch vụ chăm sóc. Mất trí nhớ cũng có thể làm cho nó khó khăn cho người thân của bạn để hiểu tại sao Người cao tuổi cần giúp đỡ.

Cách tốt nhất để tiếp cận một người già về sự cần thiết cho việc chăm sóc là gì?

Nếu bạn nghi ngờ rằng người thân của bạn sẽ có khả năng chống lại quan tâm - dù từ gia đình, người thân cận khác hoặc một dịch vụ - bạn có thể là do dự để làm thế nào với các tình trạng như vậy. Để bắt đầu giao tiếp với người thân của bạn hoặc cần chăm sóc cho họ:

Xác định những sự giúp đỡ cần thiết: Thực hiện một đánh giá trung thực về những gì người cao tuổi yêu cầu cần giúp đỡ và các dịch vụ có thể làm việc tốt nhất.

Chọn một thời gian khi bạn và người cao tuổi đang thoải mái : Điều này sẽ làm cho nó dễ dàng hơn cho bạn và người thân của bạn để lắng nghe nhau và nói chuyện bạn cần chia sẻ.

Hỏi về sở thích của người thân: Tìm hiểu những sở thích sửa người cao tuổi hoặc những hình thức chăm sóc họ thích? Trong khi bạn có thể không có khả năng đáp ứng tất cả các mong muốn của những người giàn, điều quan trọng là phải đưa họ vào sự xem xét lựa chọn. Nếu người thân của bạn hiểu bạn,hãy đơn giản hóa cách giải thích của bạn và quyết định mà bạn mong đợi người thân quyết định.

Tranh thủ sự giúp đỡ của các thành viên trong gia đình : Gia đình và bạn bè có thể có thể giúp bạn thuyết phục người thân của bạn để nhận sự giúp đỡ.

Đừng bỏ cuộc : Nếu người thân yêu của bạn không muốn thảo luận về chủ đề này lần đầu tiên bạn mang nó lên, hãy thử lại sau.

 

Tin tức